Підготовка до посіву

Підготовка до посіву

На полях холдингу ще продовжується збирання врожаю озимих культур, а ми вже готуємось до посіву наступного сезону.
Зараз проводяться грунтообробні заходи – дискування, оранка, подрібнення пожнивних залишків та глибоке рихлення грунту.
Одним з нововведень цього сезону є глибокорихлення з одночасним диференційним внесенням добрив по картам завдань.
Диференційоване внесення добрив – один з найважливіших елементів точного землеробства. Воно передбачає, що добрива вносяться вибірково, там, де необхідність в тих чи інших добривах особливо актуальна.
Карти завдань складаються на основі агрохіманалізу грунту проведеного нашими партнерами – компанією Агрілаб.
Карта-завдання завантажується в бортовий комп’ютер. Під час руху трактора по полю при внесенні добрив бортовий комп’ютер, використовуючи дані позиціонування з високоточного GPS-приймача, зчитує інформацію з карти-завдання і встановлює норми внесення.
Застосування диференційного внесення має ряд переваг:

  • Баланс поживних речовин. Всі ділянки поля отримують необхідну їм кількість добрив.
  • Максимальний урожай. За рахунок ефективного розподілу доз добрив.
  • Економія добрив. Оптимальне внесення у відповідності з станом грунту, виключаючи додаткові витрати і зменшуючи вплив на екологію.
Поділитись